Your Office Support... Our Care
Welkom

Per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgegaan in de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

In Nederland kunt u op twee manieren uw zorg krijgen: via een PGB of in natura. Zorg in Natura houdt in dat u zorg ontvangt via de ‘gewone thuiszorg’ of een zorginstelling. De instelling bepaalt vervolgens wie er bij u komt werken en op welk tijdstip. Ook beheert de instelling uw zorggelden en houdt ze uw administratie bij.

Met het PGB krijgt u zelf een geldbedrag waarmee u uw eigen zorg kunt inkopen. U kunt zelf uw zorgaanbieders uitkiezen en met ze afspreken wanneer ze komen en welke diensten ze leveren. Het PGB is de aangewezen manier om zelf controle over uw zorg te houden, en daarmee de regie over een belangrijk deel van uw leven.

Kiezen voor een PGB

Er kunnen allerlei redenen zijn om voor een PGB te kiezen:

· U wilt de regie over uw eigen leven houden.
· U wilt werken met hulpverleners met wie het klikt.
· U wilt baas in eigen huis blijven. 
· U wilt zelf hulpverleners kiezen, zelf afspraken maken en zelf de financiën regelen. 

Een belangrijke reden om voor een PGB te kiezen is dat u niet meer zorgafhankelijk bent, maar meer een opdrachtgever van uw zorgaanbieders wordt.

Echter, met een PGB bent u zelf verantwoordelijk voor de volgende zaken:

· Op zoek gaan naar hulpverleners of naar een bureau dat hulp of begeleiding kan bieden.
· Afspraken maken en overeenkomsten afsluiten met hulpverleners.
· Ervoor zorgdragen dat de hulpverlener wordt uitbetaald.
· De administratie bijhouden.
 
Wat kunnen wij hierin voor u betekenen: Advice & Support